Metalac 2

Firma "METALAC 2" zriup je osnovana 25.03.2002 godine u Banatskom Novom Selu.

Primarna delatnost firme je proizvodnja opreme za doradu semenskog kukuruza, od kontrolisanog istovara, transporta klipa i zrna kukuruza, čišćenja klipa kukuruza pa do sušenja. U oblasti proizvodnje i montaže opreme za doradu semenskog kukuruza, naša firma je prisutna na tržištima: Srbije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Kazahstana i Rusije. Kroz komunikaciju sa svojim kupcima, trudimo se da konstantno radimo na usavršavanju i modernizaciji podizanju nivoa kvaliteta svojih proizvoda.

Cilj nam je imati zadovoljne potrošače, koji će prepoznati naša nastojanja da kroz stalno poboljšanje kvaliteta naše usluge, dugoročno ostvarujemo zajedničke ciljeve.