Komušači

 

Komušač

Komušač služi za čišćenje klipa semenskog kukuruza od kumušine bez oštećenja zrna. Proizvode se sa 16 radnih valjaka. Kapacitet komušanja je 6 t/h. Instalisana snaga iznosi 7kW. Stepen okomušanosti je 98% od totalno neočišćenog klipa.