Rotacioni izdvajač zrna

 

Osnovni podaci

Rotacioni izdvajač zrna služi za odvajanje zrna kukuruza iz otpadne komušine. Kapacitet i veličina se izrađuju u zavisnosti od potrebe kupca.