Ublaživači pada klipa

 

Osnovni podaci

Razvili smo dva tipa uređaja za meko spuštanje klipa kukuruza sa velike visine u sušaru, radi smanjenja oštećenja klipa.