Usipni koš - Dozatori

 

Osnovni podaci

Usipni koš je namenjen za istovar i kontrolisano doziranje kukuruza. Kapacitet i veličina se izrađuje u zavisnosti od potreba kupca.